Menu

Openbaarheid van Bestuur - 6e editie

door Frankie Schram

Prijs
119,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In dit handboek bespreken we de regelgeving met betrekking tot de openbaarheid van bestuur in België

Deze uitgave is een handige gids bestaande uit een algemeen deel waarin we het begrippenkader schetsen en vervolgens de openbaarheid van bestuur situeren in de ruimere historische, juridische, bestuurskundige en politieke context. Daartoe onderscheiden we verschillende vormen van openbaarheid en verschillende vormen van het recht van toegang. Daarna volgt een meer diepgaande bespreking van de federale, Vlaamse en Brusselse regelgeving.

In deze zesde editie actualiseren we de content op basis van nieuwe literatuur, rechtspraak, beslissings- en adviespraktijk van de speciaal voor het administratief beroep opgerichte instellingen.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.   Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509043276
Verschijningsdatum: 2023-10-16
Aantal pagina’s: 732
Type Digitaal Vastbladig boek