Auteurs & partners

Frankie Schram

Auteurs

Frankie Schram
--Frankie Schram--

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.
 
Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Publicaties

Naar bemiddeling in bestuurszaken?
Naar bemiddeling in bestuurszaken?

41,51

Burger en bestuur | 9de editie
Burger en bestuur | 9de editie

60,38

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext
Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

51,89

De functionaris voor gegevensbescherming - vierde editie
De functionaris voor gegevensbescherming - vierde editie

0,00

Codex Privacy: regelgeving op internationaal en Europees niveau | 2e editie (juni 2024)
Codex Privacy: regelgeving op internationaal en Europees niveau | 2e editie (juni 2024)

0,00

Wegwijs in het Bestuursdecreet
Wegwijs in het Bestuursdecreet

55,66

Wegwijs in het kaderdecreet bestuurlijke handhaving
Wegwijs in het kaderdecreet bestuurlijke handhaving

51,89

Codex Privacy: verwerking van persoonsgegevens en persoonsregistratie in België
Codex Privacy: verwerking van persoonsgegevens en persoonsregistratie in België

0,00

Handboek Privacy & Persoonsgegevens | 3de editie
Handboek Privacy & Persoonsgegevens | 3de editie

55,66

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten, tweede editie | Print
Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten, tweede editie | Print

50,94

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken, tweede editie | Print
Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken, tweede editie | Print

46,23

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid, tweede editie | Print
Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid, tweede editie | Print

40,57

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager, tweede editie | Print
Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager, tweede editie | Print

36,79

Openbaarheid van Bestuur - 6e editie
Openbaarheid van Bestuur - 6e editie

0,00

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten, tweede editie
Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten, tweede editie

0,00

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken, tweede editie
Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken, tweede editie

0,00

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager, tweede editie
Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager, tweede editie

0,00

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid, tweede editie
Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid, tweede editie

0,00

De functionaris voor gegevensbescherming - vijfde editie
De functionaris voor gegevensbescherming - vijfde editie

0,00