Menu

Lokaal financieel management

door Jan Leroy, Ben Gilot, Christophe Vanhee

Prijs
489,-
Print en online abonnement met jaarprijs (jan-dec). De juiste prijs wordt berekend op basis van de instapmaand.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In acht publicaties bekijken we het lokale management door een financiële bril.

Theorie:

Algemene boekhouding:

Lokale besturen worden permanent geconfronteerd met de beperktheid van de beschikbare financiële middelen. Een beter financieel management zal ertoe leiden dat een bestuur meer zal kunnen doen met de schaarse geldmiddelen waarover het beschikt.

In deze reeks benaderen we het lokaal financieel management vanuit meerdere oogpunten. De vier boeken 'Theorie' (o.l.v. Jan Leroy en Ben Gilot, VVSG) focussen op de beleids- en beheerscyclus, het thesaurie- en schuldbeheer en de financiële stromen. De vier boeken 'Algemene boekhouding' (Christophe Vanhee, UGent) gaan dieper in op de boekhoudingkundige voorschriften zoals vastgelegd in de beleids- en beheerscyclus. Samen vormen ze een accurate collectie, onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij het financiële beheer van lokale en provinciale besturen.

Alle abonnees raadplegen online steeds de meest actuele inhoud.

Over de auteur(s)

JL

Jan Leroy

VVSG

Jan Leroy is senior expert data en analyse bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Meer info
BG

Ben Gilot

Ben Gilot is stafmedewerker gemeente- en OCMW-financiën bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
CV

Christophe Vanhee

Christophe Vanhee is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfi nanciering en Fiscaliteit van de UGent. Zijn expertise situeert zich in de vakdomeinen boekhouden, fi nancieel management en audit in de publieke en non-profitsector. Christophe Vanhee is ook directeur van de FEB Academy - Academie voor Levenslang Leren (LLL) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jan Leroy, Ben Gilot, Christophe Vanhee
ISBN (print): 978-2-509-01532-7
Verschijningsdatum: 2021-04-05
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Het statuut van de lokale mandataris - 18e editie

David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Hoe klokkenluiden bij de Vlaamse overheid en lokale besturen?

Isabel Plets
Bastiaan Bruyndonckx
Sarah Witvrouw
Françoise Billen

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed. 4

Anthony De Proft

Bestel