Auteurs & partners

Christophe Vanhee

Auteurs

Christophe Vanhee
--Christophe Vanhee--

Christophe Vanhee is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfi nanciering en Fiscaliteit van de UGent. Zijn expertise situeert zich in de vakdomeinen boekhouden, fi nancieel management en audit in de publieke en non-profitsector. Christophe Vanhee is ook directeur van de FEB Academy - Academie voor Levenslang Leren (LLL) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Publicaties

Algemene boekhouding: Algemene inleiding | Print
Algemene boekhouding: Algemene inleiding | Print

50,00

Algemene boekhouding: Passiva | Print
Algemene boekhouding: Passiva | Print

50,00

Algemene boekhouding: Kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen| Print
Algemene boekhouding: Kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen| Print

50,00

Algemene boekhouding: Activa | Print
Algemene boekhouding: Activa | Print

55,66

Lokaal financieel management
Lokaal financieel management

0,00