Menu

Wie klasseert, die vindt

Leidraad voor iedereen die professioneel bezig is met informatiemanagement

door Johan De Reu, Inge Gerlo, Sabine Peters, Inge Schoups, Joris Vanderborght, Petra Vanhoutte, Marian Verbeek, Roeland Verhaert, Hassan Ben Toutouh, Bieke Nouws

Prijs
369,-
Print en online abonnement met jaarprijs (jan-dec). De juiste prijs wordt berekend op basis van de instapmaand.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In deze reeks verschijnen publicaties die besturen en organisaties ondersteunen om de dagelijkse documentenstroom in goede banen te leiden.

Neem je als nieuwe abonnee in 2023 een abonnement 'print+digitaal', dan ontvang je deze publicaties:

Je kunt deze zes publicaties ook online raadplegen én krijgt toegang tot alle artikels die de afgelopen jaren verschenen

Verkies je als nieuwe abonnee een digitaal abonnement, dan krijg je voor 2023 online toegang tot de content van deze boeken:

Én tot alle artikels die de afgelopen jaren verschenen
 

Over de auteur(s)

JDR

Johan De Reu

Johan De Reu studeerde geschiedenis en medieval and renaissance studies aan de KU Leuven en behaalde in 2010 de master na master archivistiek en hedendaags documentbeheer. Tot 2013 werkte hij als archivaris bij KADOC, waarna hij als teamcoach archief aan de slag ging bij de gemeente Dilbeek. Momenteel werkt Johan bij de stad Gent als informatiebeheerder. Hij is lid van de werkgroep Lokaal Overheidsarchief van de VVBAD en van de selectiecommissie gemeenten.

Meer info
IG

Inge Gerlo

Inge Gerlo werkt sinds 1996 voor lokale besturen. Ze bekleedde heel wat uiteenlopende functies, ook in de sectoren jeugd en vrije tijd. Sinds 2008 werkt ze binnen o.m. de domeinen secretariaat, openbaarheid van bestuur, archief, informatiebeheer. Momenteel is Inge beleidsmedewerker kwaliteit en organisatie voor het lokaal bestuur van Zoersel. Daar staat ze samen met haar collega’s ook in voor een goed documentenbeheer.

Meer info
SP

Sabine Peters

Sabine Peters kwam eerder toevallig in de archiefwereld terecht. Ze werkt sinds 2016 voor de afdeling Interne Dienstverlening van Stad Genk. Daar is ze enerzijds verantwoordelijk voor het beheer van het stadsarchief, anderzijds is ze projectleider voor de ‘Digitale Werkplek’ van de stad en de verdere uitbouw ervan.

Meer info
IS

Inge Schoups

Inge Schoups is de hoofdredacteur van de reeks 'Wie klasseert, die vindt'. Ze werkte in het Rijksarchief Gent, aan de Universiteit Gent en bij het Algemeen Rijksarchief in Brussel. In 2003 behaalde zij een master publiek management. Van 1994 tot 2021 was zij stadsarchivaris van Antwerpen en directeur van het FelixArchief. Bij de stad Antwerpen nam het stadsarchief het voortouw bij het realiseren van het digitaal werken en digitaal archiveren. Het stadsarchief heeft sedert 2007 een digitaal depot dat in 2009 ontsloten werd voor het publiek. Inge is medeoprichter van het Expertisecentrum DAVID dat zich toelegt op onderzoeksvragen over digitaal documentbeheer en digitale archivering.  

Meer info
JV

Joris Vanderborght

Joris Vanderborght werkte als consulent archief- en documentbeheer en als archivaris bij verschillende overheidsinstanties. In die hoedanigheid realiseerde hij een aantal publicaties en leverde hij bijdragen voor publicaties. Hij maakte deel uit van het Lokaal Overheidsarchief van de VVBAD en van verschillende subwerkgroepen. Vanuit de subwerkgroep die selectierichtlijnen opstelde voor gemeentearchieven ontwierp hij een classificatie volgens functie. Sedert 1 oktober 2012 is Joris archivaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Meer info
PV

Petra Vanhoutte

Petra Vanhoutte is historica en archivaris. Tussen 2007 en 2017 was ze aangesteld als stadsarchivaris van Diest, waar ze vanaf 2014 ook verantwoordelijk was voor het archief van het OCMW. Van 2017 tot 2020 ondersteunde Petra als projectleider diverse lokale besturen bij e-government en informatiebeheer. Momenteel is ze tewerkgesteld als archivaris bij de NMBS.

Meer info
MV

Marian Verbeek

Marian Verbeek is sinds 1997 stafmedewerker bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Zij volgt daar de politieke en bestuurlijke organisatie van gemeenten op. Opgeleid als maatschappelijk werker en als jurist adviseert ze raadsleden, schepenen, burgemeesters en personeelsleden, o.a. over de werking en organisatie van gemeenteraden en colleges, de rechten en plichten van lokale mandatarissen, de gemeenteraadsverkiezingen, openbaarheid van bestuur, archief, burgerparticipatie ... Ze schreef mee aan verschillende publicaties uit de pocketreeks voor lokale mandatarissen van VVSG-Politeia.

Meer info
RV

Roeland Verhaert

Roeland Verhaert werkt voor het stadsarchief Antwerpen. Hij is verantwoordelijk voor het informatiebeheer (digitaal werken, selectie, overdracht van archieven) bij de Antwerpse administratie. Sinds 2020 is hij lid van de selectiecommissie gemeenten, voordien was hij voorzitter van de VVBAD-werkgroep die de selectielijst gemeenten uitgaf. Als vrijwilliger in het gemeentelijk documentatiecentrum van Ranst werkt hij mee aan Atomis, een archiefbeheerprogramma op basis van AtoM.

Meer info
HBT

Hassan Ben Toutouh

Hassan Ben Toutouh behaalde een licentiaat en een doctoraat aan de VUB. Hij was daarna gedurende vier jaar werkzaam als wetenschappelijk medewerker van de vakgroep Geschiedenis van de VUB. Sinds 2010 is hij archivaris-documentbeheerderbij het OCMW van Aalst. In navolging van de integratie van gemeenten en OCMW’s werd enkele jaren geleden een Team informatiebeheer & Archief gevormd met het stadsarchief van Aalst, daar houdt Hassan zich onder meer bezig met digitaal informatiebeheer. Daarnaast is Hassan lid van de werkgroep Lokaal Overheidsarchief van de VVBAD en van de subwerkgroep selectielijst OCMW.

Meer info
BN

Bieke Nouws

Bieke Nouws studeerde geschiedenis aan Universiteit Antwerpen en behaalde vervolgens een doctoraat in de Vertaalwetenschap aan de KU Leuven, waar ze eveneens een interesse opvatte voor de Digital Humanities. In 2020 ging ze aan de slag bij het Rijksarchief als medewerker van het project Daphnis (Databank Fiscale Ressorten), waar ze vandaag nog aan de slag is als adviseur digitale archivering in de dienst Toezicht en Advies.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Johan De Reu, Inge Gerlo, Sabine Peters, Inge Schoups, Joris Vanderborght, Petra Vanhoutte, Marian Verbeek, Roeland Verhaert, Hassan Ben Toutouh, Bieke Nouws
ISBN (print): 9782509002150
Verschijningsdatum: 2020-12-19
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak (pakket) | Print

Jan Leroy
Karen Alderweireldt
Marijke De Lange
Ben Gilot
Dirk Meulemans
Steven Van Garsse
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Praktijkgids cameratoezicht | 4de editie

Tom De Schepper

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 8e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel