Menu

Open Data: opportuniteiten en uitdagingen voor lokale besturen

door Nils Walravens, Mathias Van Compernolle, Pieter Colpaert, Nathalie Dumarey

Prijs
39,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Onze steden en gemeenten zijn onze grootste aanjagers van welvaart, cultuur, innovatie en sociale vooruitgang. Om dit te kunnen waarmaken, moeten ze echter het hoofd bieden aan maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, files, onveiligheid, leegstand, geluidsoverlast, luchtvervuiling en sociale uitsluiting. Daarvoor zijn in eerste instantie heel wat data nodig: over mobiliteit, mensenstromen, cultuur- en winkelaanbod, milieu en samenleven. Dat is wat smart cities beogen: oplossingen aandragen door real-time, locatie-gebaseerde en persoonlijke data te verzamelen, te analyseren en in daden om te zetten.

Deze content is een samenwerking tussen de VVSG en Smart Flanders en een van de manieren waarop we samen de Smart Flanders-inzichten breder willen verspreiden in de dagelijkse praktijk. Het geeft niet alleen op een duidelijke manier de basisprincipes van open data in een smart city-context weer, het is ook een praktische gids, die ingaat op hoe de data te publiceren, en hoe ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk gebruikt worden.

Over de auteur(s)

NW

Nils Walravens

Nils Walravens is senior onderzoeker bij imec-SMIT en de Vrije Universiteit Brussel. Hij is er verantwoordelijk voor projecten rond Smart Cities en open data, en coördineert voor imec het Smart Flanders programma (2017-2019) dat de 13 centrumsteden ondersteunt met het openen van data. Nils heeft een doctoraat in de Media- en Communicatiestudies (2016) van de VUB rond de publieke waarde van mobiele applicaties en smart city businessmodellen. 

Meer info
MVC

Mathias Van Compernolle

Mathias Van Compernolle is onderzoeker bij imec-mict en de Universiteit Gent. In zijn toegepast onderzoek gaat hij na hoe Linked Open Data in organisaties geïmplementeerd kan worden en wat de impact ervan is voor administraties. 

Meer info
PC

Pieter Colpaert

Pieter Colpaert is post-doc onderzoeker bij imec-IDLab en de Universiteit Gent. Met een achtergrond in informatica en ingenieurswetenschappen bestudeert hij de technologische aspecten van Open Data. Naast het ondersteunen van Belgische organisaties samen met Mathias en Nils, zoekt hij met zijn team van onderzoekers naar manieren om de kost van zowel het publiceren als integreren van Open Data te minimaliseren.

Meer info
ND

Nathalie Dumarey

Nathalie Dumarey werkt als programmamanager innovatie en digitale transformatie bij de VVSG, de koepelorganisatie van de Vlaamse lokale besturen. Zij is trekker van de smart city-werking in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Nathalie faciliteert onderlinge kennisdeling tussen lokale mandatarissen en ambtenaren,  organiseert trainingen en vormingen en werkt samen met de bestuursorganen van VVSG aan beleidsdossiers en standpunten over digitalisering en (technologische) innovatie voor de Vlaamse lokale besturen. Ze maakt deel uit van verschillende Vlaamse, federale en intergemeentelijke stuurorganen en werkgroepen waarin ze de belangen van de lokale besturen rond deze thema’s behartigt.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Nils Walravens, Mathias Van Compernolle, Pieter Colpaert, Nathalie Dumarey
ISBN (print): 9782509033550
Verschijningsdatum: 2018-12-01
Formaat: 160 x 240mm
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Communicatie & informatie

Fondsen werven is geen kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Communicatie & informatie

Met elkaar spreken is (geen) kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Communicatie & informatie

Inleiding in de sector van bibliotheken en documentatiecentra (deel 1)

Bestel

Communicatie & informatie

Digitaal informatie beheren en archiveren: digitaal werken

Bestel

Communicatie & informatie

Hopende U hiermede voldoende geïnformeerd te hebben

Katrien Janssens
Farida Barki

Bestel

Communicatie & informatie

Informatie beheren en archiveren: regelgeving, GDPR en organisatie

Bestel