Auteurs & partners

Nathalie Dumarey

Auteurs

Nathalie Dumarey
--Nathalie Dumarey--

Nathalie Dumarey werkt als programmamanager innovatie en digitale transformatie bij de VVSG, de koepelorganisatie van de Vlaamse lokale besturen. Zij is trekker van de smart city-werking in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Nathalie faciliteert onderlinge kennisdeling tussen lokale mandatarissen en ambtenaren,  organiseert trainingen en vormingen en werkt samen met de bestuursorganen van VVSG aan beleidsdossiers en standpunten over digitalisering en (technologische) innovatie voor de Vlaamse lokale besturen. Ze maakt deel uit van verschillende Vlaamse, federale en intergemeentelijke stuurorganen en werkgroepen waarin ze de belangen van de lokale besturen rond deze thema’s behartigt.

Publicaties

Open Data: opportuniteiten en uitdagingen voor lokale besturen
Open Data: opportuniteiten en uitdagingen voor lokale besturen

36,79

Artificiële intelligentie voor lokale besturen
Artificiële intelligentie voor lokale besturen

27,36