Menu

Wegwijs in het Bestuursdecreet

door Frankie Schram

Prijs
59,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, omvat het decreet niet het volledige bestuursrecht, maar vormt het een codificatie van verschillende decreten. Het is evenwel ook meer dan een codificatie, omdat de decreetgever tegelijkertijd aan bepaalde onderdelen wijzigingen heeft aangebracht.

Aan de hand van tien delen verkennen we de inhoud van het Bestuursdecreet op een wijze die de lezer meer inzicht verschaft in de vernieuwingen en structuur van het decreet, maar ook in de organisatie en werking van de Vlaamse overheid. Door veelvuldig te putten uit de memorie van toelichting wordt de content verduidelijkt.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen , professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is verder lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, lid en secretaris van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Toezichtcommissie van het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509034793
Verschijningsdatum: 2019-05-14
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Thematisch cahier De wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering

Simon Verhoeven

Bestel