Menu

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra. Kiezen in overleg.

Kiezen in overleg

door Chantal Van Audenhove, Aline Sevenants, Walter Rombouts, Patrick Laevens

Prijs
29,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In Vlaanderen leven de meeste personen met dementie in hun gewone huiselijke omgeving. Maar een overgang naar het woonzorgcentrum is vaak onvermijdelijk, eens het proces van dementie zover gevorderd is dat de draagkracht van de mantelzorg overschreden wordt of wanneer het alleen wonen zeer onveilig wordt.

Vele mensen met dementie brengen bijgevolg hun laatste levensmaanden door in een woonzorgcentrum. De overgang van thuis naar een tehuis gaat gepaard met afspraken over de zorgplanning en over levenseindeplanning in het bijzonder.

In dit boek brengen we een visie voor de aanpak van deze gesprekken over zorg bij het levenseinde van personen met dementie in de praktijk van woonzorgcentra. Deze inzichten en praktische casussen zijn ontwikkeld in de context van onderzoek over de toepassing van Shared Decision Making of Kiezen in overleg in de praktijk van woonzorgcentra. 

Met deze publicatie hopen we velen te inspireren en aan te zetten tot een optimale kwaliteit van zorg en ondersteuning met het oog op een goede dood voor mensen met dementie in het woonzorgcentrum.

Over de auteur(s)

CVA

Chantal Van Audenhove

Chantal Van Audenhove is gewoon hoogleraar verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven. Ze is sedert 1996 directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven. Haar onderzoeksthema’s zijn de mantelzorgrelatie, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving voor personen met dementie, de vermaatschappelijking van de zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de preventie van depressie en suïcide. In het domein van arts-patiënt communicatie realiseert zij onderzoek over overleg en informatie bij medische beslissingen. Hiernaast is zij sinds 2007 promotor-coördinator van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij participeert in verscheidene internationale netwerken zoals EAAD en INMH.

Meer info
AS

Aline Sevenants

Aline Sevenants is psycholoog van opleiding. In 2011 behaalde ze haar doctoraat aan het Laboratorium voor Experimentele Psychologie en sinds begin 2013 is ze werkzaam op LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven. Als projectleider doet zij onder andere onderzoek over de volgende thema’s: arts-patiëntcommunicatie, voorafgaande zorgplanning in het algemeen en meer specifiek bij personen met dementie, kwaliteit van zorg en leven in de Vlaamse woonzorgcentra … Zij doceert communicatievaardigheden en geeft hierover training in de basisopleiding Geneeskunde en Tandheelkunde aan de KU Leuven, in de Master Klinische Biomedische Wetenschappen en binnen de opleiding Mondzorg aan de UCLL. Zij is co-promotor bij de ontwikkeling en het geven van trainingen rond ‘We DECide’ en ‘We DECide Optimised’.

Meer info
WR

Walter Rombouts

Walter Rombouts is klinisch psycholoog van opleiding. Hij was jarenlang, tot in 2018, werkzaam in de zorg. De laatste 15 jaar werkte hij als psycholoog bij het palliatief support team van UZ Leuven. In die functie voerde hij gesprekken rond zorgplanning met patiënten en hun omgeving. Sinds 2000 is hij deeltijds zaakvoerdertrainer van het bureau voor opleiding en vorming Perspectief in Holsbeek. Dit bureau verzorgt in Vlaanderen en Nederland opdrachten rond training in communicatie in zorg, rond teamwerking en rond intervisie.

Meer info
PL

Patrick Laevens

Patrick Laevens is ziekenhuisverpleegkundige van opleiding met specialisatie geriatrie en banaba palliatieve zorg. Hij volgde ook een driejarige opleiding ethiek bij het NVKVV. Begin jaren tachtig werkte hij als stafmedewerker in een regionaal ziekenhuis waar hij integrerende verpleging opstartte. Nadien werkte hij als hoofdverpleegkundige in een wzc voor personen met dementie. Aan het einde van de jaren negentig startte hij de palliatieve eenheid in Kortrijk op. Momenteel werkt hij deeltijds in de zorg en deeltijds als stafmedewerker in wzc de Weister, Aalbeke. Vroegtijdige zorgplanning is voor hem een essentieel onderdeel van goede zorg, ook en vooral bij bewoners met dementie. Binnen de Weister wordt er ook veel aandacht besteed aan overleg met familie, en wordt er geprobeerd om op regelmatige tijdstippen en in crisissituaties familieoverleg te organiseren.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Chantal Van Audenhove, Aline Sevenants, Walter Rombouts, Patrick Laevens
ISBN (print): 9782509035509
Verschijningsdatum: 2019-11-15
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Gids PVF

Onafhankelijk Leven vzw

Bestel

Zorg & welzijn

PEP-talk voor toekomstige ouders

Habadia El Asjadi
Najua El-Fakeh
Maëlle De Coninck
Kim Van Hoof

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek financiering residentiële ouderenzorg | Print + digitaal met abonnement

Evi Beyl

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (werkboek)

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel

Zorg & welzijn

Veerkracht is meerkracht

Inge Pasteels
Jan Smits
François Didden
Simon Ashworth

Bestel