Auteurs & partners

Chantal Van Audenhove

Auteurs

Chantal Van Audenhove
--Chantal Van Audenhove--

Chantal Van Audenhove is gewoon hoogleraar verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven. Ze is sedert 1996 directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven. Haar onderzoeksthema’s zijn de mantelzorgrelatie, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving voor personen met dementie, de vermaatschappelijking van de zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de preventie van depressie en suïcide. In het domein van arts-patiënt communicatie realiseert zij onderzoek over overleg en informatie bij medische beslissingen. Hiernaast is zij sinds 2007 promotor-coördinator van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij participeert in verscheidene internationale netwerken zoals EAAD en INMH.

Publicaties

Nachtrust bij dementie
Nachtrust bij dementie

23,58

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra. Kiezen in overleg.
Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra. Kiezen in overleg.

33,02