Menu

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Mogelijkheden en begrenzingen binnen de relatie tussen burger en bestuur

door Frankie Schram

Prijs
44,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

We tasten de mogelijkheden af om bemiddeling in bestuurszaken aan te wenden. Daartoe verduidelijken we eerst wat bemiddeling is en situeert we de problematiek bij conflicten die zich kunnen voordoen tussen besturen en burgers.

Het bestuur als actor vertoont bijzondere kenmerken en burgers verhouden zich in verschillende rollen tot het bestuur. We gaan in op de complexiteit van de rollen die burgers en besturen tegenover elkaar kunnen innemen en situeren ze binnen democratieopvattingen. Deze ingewikkelde relatie plaatsen we ook binnen een veranderende realiteit: zowel wat samenleving en bestuur betreft als nieuwe opvattingen hierover. We bestuderen ze tevens binnen het legitimiteitsconcept.

Vervolgens zoomen we in op de specificiteit van het bestuur. Niet alleen is ze aan het recht gebonden, ze beschikt ook over specifieke bevoegdheden, stelt een speciaal soort handelingen, moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en moet zich verantwoorden. Het overheidsoptreden speelt zich bovendien af binnen een governancecontext, waar de overheid een bijzondere actor is tussen andere actoren.

Als het dan al tot conflicten tussen overheid en burger komt, hebben burgers traditioneel een aantal instrumenten ter beschikking: de politieke weg, bestuurlijke maatregelen en administratieve beroepen, klachtenprocedures en jurisdictionele procedures. Daarbij rijst de vraag in welke mate er binnen deze instrumenten bemiddeling kan worden aangewend.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.   Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509018311
Verschijningsdatum: 2017-02-13
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Recht

Burger en bestuur | 9de editie

Frankie Schram

Bestel

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale Belgiƫ

Dirk De Bot

Bestel

Recht

Belgiƫ: een handleiding | 4de editie

Frankie Schram

Bestel