Menu

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Regie en netwerken (1)

door Peter Cousaert, Hans Grymonprez, Joris De Corte, Mathias Vaes, Nele Hofman, Sammy Vienne, Veerle Opstaele

Samenvatting

In deze publicatie gaan we dieper in op onderwerpen die centraal staan in het decreet Lokaal Sociaal Beleid of in de concrete uitvoeringspraktijk. De Vlaamse overheid erkent en ondersteunt de regierol van de lokale overheid, die zelf als actor en als regisseur betrokken is in tal van netwerken die mee borg staan voor een kwalitatief beleid.

De verhouding tussen lokaal bestuur, lokale overheid en de burger is aan het veranderen, mede dankzij het recente decreet. Er is nood aan samenwerking tussen het publieke bestuur en tal van lokale organisaties. Deze content geeft zowel succesvolle voorbeelden uit de praktijk als verfrissende denkkaders om die werkwijze te verwezenlijken.

Deze publicatie verschijnt in de reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid.
(Niet apart beschikbaar.)

Over de auteur(s)

PC

Peter Cousaert

Peter Cousaert is diensthoofd Samenleven en Beleven bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).   

Meer info
HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid bij de VVSG en gastprofessor aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent.

Meer info
JDC

Joris De Corte

Joris De Corte is als postdoc aan de slag bij de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. 

Meer info
MV

Mathias Vaes

Mathias Vaes is afdelingshoofd sociale zaken bij Sociaal Huis Mechelen. 

Meer info
NH

Nele Hofman

Nele Hofman is directeur welzijn bij OCMW Kortrijk. 

Meer info
SV

Sammy Vienne

Sammy Vienne is docent aan de Arteveldehogeschool, opleiding sociaal werk. 

Meer info
VO

Veerle Opstaele

Veerle Opstaele is docent aan de Arteveldehogeschool, opleiding sociaal werk. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Peter Cousaert, Hans Grymonprez, Joris De Corte, Mathias Vaes, Nele Hofman, Sammy Vienne, Veerle Opstaele
ISBN (print): 9782509033635
Verschijningsdatum: 17-12-2018
Aantal pagina’s: 68
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Van impact naar impactgedreven handelen (6)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten. Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten, een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel