Menu

Bouwen aan een breed sociaal beleid

door Hans Grymonprez, Griet Briels

Prijs
79,-
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

We geven lokale besturen duidelijke inzichten en concrete handvaten voor een krachtig sociaal beleid. De sociale grondrechten vormen de basis van deze publicatiereeks. Alle overheden in dit land hebben immers de verplichting om een beleid te ontwikkelen dat die rechten realiseert. De centrale gedachte is dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat recht wordt vertaald in het recht op arbeid, het recht op sociale bescherming en juridische bijstand, op een behoorlijke huisvesting, op onderwijs, op een gezond leefmilieu en op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

De invalshoek van deze reeks is breed en biedt heel wat inzichten voor gemeenten en OCMW’s. Deze brede aanpak maakt ook duidelijk dat sociaal beleid een gemeenschappelijke opdracht is van gemeente en OCMW en dat het niet kan toegewezen worden aan één dienst of binnen de bevoegdheid valt van één schepen of de OCMW-voorzitter. 

In deze reeks worden uitgediepte bijdragen gebundeld gepubliceerd. De publicaties zijn telkens opgebouwd rond een centraal thema, dat gekaderd wordt in een editoriaal. Per publicatie werkt de kernredactie samen met enkele gastredactieleden die zich profileren op het thema.

De volgende titels verschenen al in de reeks:

Over de auteur(s)

HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is docent sociaal werk aan de AP Hogeschool Antwerpen en verbonden als vrijwillig post-doctoraal medewerker aan de Universiteit Gent.  

Meer info
GB

Griet Briels

Griet Briels is stafmedewerker lokaal sociaal beleid bij het VVSG. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Hans Grymonprez, Griet Briels
Verschijningsdatum: 2013-12-28
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Regie en Netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel