Menu

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en grondrechten een inleiding (3)

door Chris Peeters, Didier Reynaert, Nathalie Van Ceulebroeck, Rudy De Cock

Samenvatting

Deze publicatie is beschikbaar in het abonnement Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid.

Kinderrechten en sociale grondrechten zijn niet meer weg te denken. Regelmatig vormen ze de hoekstenen van een beleid en bieden ze handvatten voor de praktijk. Situaties van onrecht worden eraan afgetoetst en versterken het zoeken naar collectieve antwoorden.

Tegelijkertijd roepen die kaders heel wat vragen op. Niet in het minst hoe beide rechtskaders zich tot elkaar verhouden. Zijn kinderrechten het terrein van jeugdbeleid en jeugdactoren en sociale grondrechten het terrein van lokaal sociaal beleid? Of is er synergie te vinden tussen beide rechtskaders die vorm kan geven aan lokale samenwerkingsverbanden en netwerken? Welke plaats krijgen kinderrechten en grondrechten in lokale praktijken? 

Gezien de veelheid aan thema’s en punten van discussie, leverde dit onderwerp een verscheidenheid aan bijdragen op, gebundeld in twee cahiers. In dit cahier ligt de focus op het conceptueel, historisch en maatschappelijk duiden van kinderrechten en grondrechten als onderwerp van beleid. In het tweede nummer worden de kinderrechten en grondrechten geconcretiseerd naar de wijze waarop ze uitvoering krijgen op het kruispunt van beleid en praktijk in reële contexten.

Over de auteur(s)

CP

Chris Peeters

Chris Peeters is diensthoofd en stafmedewerker sport en jeugd bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info
DR

Didier Reynaert

Didier Reynaert is lector sociaal werk aan de HoGent. Zijn onderzoeksexpertise omvat de studie van mensenrechten (van kinderen).

Meer info
NVC

Nathalie Van Ceulebroeck

Meer info
RDC

Rudy De Cock

Rudy De Cock is stafmedewerker Kind en Gezin.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Chris Peeters, Didier Reynaert, Nathalie Van Ceulebroeck, Rudy De Cock
ISBN (print): 9782509037008
Verschijningsdatum: 02-06-2020
Aantal pagina’s: 80
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Met REMI naar gelijkwaardige financiële hulpverlening

Nele Peeters
Marieke Frederickx
Ilse Cornelis
Bérénice Storms

Bestel