Menu

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten, een inleiding (3)

door Chris Peeters, Didier Reynaert, Nathalie Van Ceulebroeck, Rudy De Cock

Samenvatting

Kinderrechten en sociale grondrechten zijn niet meer weg te denken. Regelmatig vormen ze de hoekstenen van een beleid en bieden ze handvatten voor de praktijk. Situaties van onrecht worden eraan afgetoetst en versterken het zoeken naar collectieve antwoorden.

Tegelijkertijd roepen die kaders heel wat vragen op. Niet in het minst hoe beide rechtskaders zich tot elkaar verhouden. Zijn kinderrechten het terrein van jeugdbeleid en jeugdactoren en sociale grondrechten het terrein van lokaal sociaal beleid? Of is er synergie te vinden tussen beide rechtskaders die vorm kan geven aan lokale samenwerkingsverbanden en netwerken? Welke plaats krijgen kinderrechten en grondrechten in lokale praktijken? 

Gezien de veelheid aan thema’s en punten van discussie, leverde dat onderwerp een verscheidenheid aan bijdragen op, gebundeld in twee cahiers. In dit cahier ligt de focus op het conceptueel, historisch en maatschappelijk duiden van kinderrechten en grondrechten als onderwerp van beleid. In het tweede nummer worden de kinderrechten en grondrechten geconcretiseerd naar de wijze waarop ze uitvoering krijgen op het kruispunt van beleid en praktijk in reële contexten.

Deze publicatie verschijnt in de reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid.
(Niet apart te verkrijgen.)

Over de auteur(s)

CP

Chris Peeters

Chris Peeters is diensthoofd en stafmedewerker sport en jeugd bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info
DR

Didier Reynaert

Didier Reynaert is lector sociaal werk aan de HoGent. Zijn onderzoeksexpertise omvat de studie van mensenrechten (van kinderen).

Meer info
NVC

Nathalie Van Ceulebroeck

Meer info
RDC

Rudy De Cock

Rudy De Cock is stafmedewerker Kind en Gezin.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Chris Peeters, Didier Reynaert, Nathalie Van Ceulebroeck, Rudy De Cock
ISBN (print): 9782509037008
Verschijningsdatum: 02-06-2020
Aantal pagina’s: 80
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Van impact naar impactgedreven handelen (6)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten. Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Regie en netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel