Menu

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Van impact naar impactgedreven handelen (6)

door Hans Grymonprez, Griet Briels

Samenvatting

Veel bestuurders willen graag weten wat de impact is van hun beleidsbeslissingen. Maar ook andere vormgevers aan beleid - en dan denken we in eerste instantie aan sociaalwerkpraktijken - koesteren de vraag naar de impact die ze hebben in het leven van mensen en ruimer in de samenleving.

Maar vergis je niet. Onder de schijnbaar eenvoudige vraag naar impact ligt een moeilijk pad met allerlei theoretische, ethische, politieke en methodologische struikelblokken. In een klassieke benadering steunt het meten van de uitkomsten van een beleid op de logica van voorspelbaarheid en beheersbaarheid, maar in werkelijkheid gaat het om complexe sociale processen die niet altijd even strikt meetbaar zijn.

Willen we met andere woorden werken rond impact, dan is er nood aan een breder perspectief. Een perspectief waarin alle betrokkenen en dus per definitie een verscheidenheid aan perspectieven kunnen deelnemen. Dat kan door het belang van impact te beschouwen als een sociale praktijk.

In dit cahier ligt de focus op samenwerking en interactie tussen beleid en de praktijken die vorm geven aan dat beleid. Nadenken over impact is tenslotte ook nadenken over die samenwerking.

Deze publicatie verschijnt in de reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid.
(Niet apart beschikbaar.)

Over de auteur(s)

HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid bij de VVSG en gastprofessor aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent.

Meer info
GB

Griet Briels

Griet Briels is stafmedewerker lokaal sociaal beleid bij VVSG. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Hans Grymonprez, Griet Briels
Verschijningsdatum: 15-06-2021
Aantal pagina’s: 62
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten. Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten, een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Regie en netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel