Menu

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

door Hans Grymonprez, Griet Briels

Samenvatting

Het recht op vrije tijd is een wettelijk bepaald recht. Het kader van de sociale grondrechten veronderstelt een actieve tussenkomst van de overheid om grondrechten te faciliteren, met als uiteindelijke doel gelijke kansen te realiseren op het vlak van vrije tijd.

Participatie aan vrije tijd als een te realiseren doel, kunnen we bestempelen als ‘work in progress’. Er gebeurt lokaal heel wat. Ondanks dat lokale besturen aandacht hebben voor vrije tijd als grondrecht, zijn we er nog lang niet.  

In dit cahier schetsen we een beeld van wat lokale besturen ondernemen in functie van het recht op vrije tijd, maar ook welke uitdagingen zich aandienen en hoe die gecounterd kunnen worden. We hebben het ook over participatie aan vrije tijd als middel in een breder sociaal beleid. Welke rol kan ‘vrije tijd’ in lokaal sociaal beleid spelen? Wordt vrije tijd als hefboom gebruikt in functie van inclusief beleid, armoedebeleid, tewerkstellingsbeleid … ? Draagt praktijkontwikkeling in vrije tijd bij tot sociaal beleid en vice versa? Die vragen wijzen er op dat een grondrecht als vrije tijd niet kan losgekoppeld worden van andere grondrechten.

Deze publicatie verschijnt in de reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid.
(Niet apart beschikbaar.)

Over de auteur(s)

HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid bij de VVSG en gastprofessor aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent.

Meer info
GB

Griet Briels

Griet Briels is stafmedewerker lokaal sociaal beleid bij VVSG. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Hans Grymonprez, Griet Briels
Verschijningsdatum: 01-12-2021
Aantal pagina’s: 72
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Van impact naar impactgedreven handelen (6)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten. Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten, een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Regie en netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel