Menu

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 11): Inclusief samenleven: lokale besturen als spil bij integratie en inburgering

door Hans Grymonprez, Griet Briels

Prijs
34,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Migratie-, integratie- en inburgeringsbeleid wordt gezien als een wicked issue. Met wicked issue verwijst de bestuurskunde naar een beleidsuitdaging die zo complex is dat ze niet kan worden aangepakt binnen één bestuursniveau, noch binnen één beleidsdomein, noch gebruik makend van één beleidsinstrument. Beleid rond wicked issues, zoals rond de integratie van migranten, vereist samenwerking en het voeren van een nietverkokerd beleid. Gedeelde verantwoordelijkheden impliceren ook nevengeschikte en gelijkwaardige relaties tussen al de overheden. Met dit cahier proberen we dit pleidooi kracht bij te zetten.

Al vele decennia zijn lokale besturen een essentiële partner voor het integratiebeleid in Vlaanderen. Het Vlaams integratiebeleid streeft vier doelen na: de zelfstandige en evenredige participatie van personen van buitenlandse herkomst en minderjarige nieuwkomers, de toegankelijkheid van alle voorzieningen voor iedereen en specifiek voor personen van buitenlandse herkomst en minderjarige nieuwkomers, een actief en gedeeld burgerschap van eenieder en tot slot het versterken van sociale samenhang. De Vlaamse overheid verwacht van lokale besturen een geïntegreerde benadering om deze doelen te realiseren.

Los van de initiatieven van de Vlaamse overheid hebben lokale besturen aanzienlijke inspanningen geleverd en blijven ze actief en vernieuwend rond dit thema aan het werk. Lokale besturen hebben echter onvoldoende regie-instrumenten.

Zowel deze problematiek als oplossingen en enkele voorbeelden van initiatieven komen doorheen de vier bijdragen in dit cahier aan bod. 

Ook beschikbaar in 

 

Deze publicatie verschijnt in de reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid.
 

 

Over de auteur(s)

HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid bij de VVSG en gastprofessor aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent.

Meer info
GB

Griet Briels

Griet Briels is stafmedewerker lokaal sociaal beleid bij VVSG. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Hans Grymonprez, Griet Briels
ISBN (print): 9782509043986
ISBN (digitaal): 9782509043979
Verschijningsdatum: 2024-02-12
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 3): Kinderrechten en grondrechten, een inleiding | Print zonder abonnement

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 7): Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid | Print zonder abonnement

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 9): Een betaalbare woonst voor iedereen: een utopie of niet? | Print zonder abonnement

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 8): Voedselhulp onder protest | Print zonder abonnement

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Sociaal beleid & werk

Met REMI naar gelijkwaardige financiële hulpverlening

Nele Peeters
Marieke Frederickx
Ilse Cornelis
Bérénice Storms
Martine Dingemans

Bestel