Auteurs & partners

Annemie Coone

Auteurs

Annemie Coone
--Annemie Coone--

Annemie Coone is criminologe en sociaal werker. Ze gaf verschillende jaren als coördinator op intergemeentelijk niveau, vorm aan het gemeentelijk drugpreventiebeleid. Ze is mastertrainer voor het EMCDDA en verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Hogeschool Gent waar ze onder andere preventie in de gezondheidscontext en onderzoek in het sociaal werk doceert.

Publicaties

Europees preventiehandboek
Europees preventiehandboek

0,00