Auteurs & partners

Frank De Smet

Auteurs

Frank De Smet
--Frank De Smet--

Frank De Smet is senior social security physician bij de christelijke mutualiteit en data protection commissioner bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Hij is ook gastprofessor bij KUL waar hij gastcolleges geeft over gezondheidszorg en wetenschappelijk schrijven. Daarnaast is hij ook lid van het VASGAZ (Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg). Frank De Smet heeft een master in de ingenieurswetenschappen en geneeskunde en een doctoraat in bio-informatica. 

Publicaties

Big Data Rapport
Big Data Rapport

27,36