Auteurs & partners

Hilde Demarré

Auteurs

Hilde Demarré
--Hilde Demarré--

Hilde Demarré is werkzaam als Policy Officer bij Child Focus. Child Focus is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die bijstand kan verlenen in geval van een internationale ontvoering door ouders. Het uitgangspunt bij deze hulpverlening is steeds het belang van het kind, evenals het recht van ieder kind om contacten te onderhouden met beide ouders.

Zowel indien zij een ontvoering vrezen (preventie) als in geval van daadwerkelijke ontvoering kunnen ouders een beroep doen op Child Focus voor eerstelijnshulp. Indien zij dit wensen kunnen zij eveneens persoonlijke begeleiding krijgen. In dat geval zal een gespecialiseerde dossierbeheerder hen ondersteunen tijdens de verschillende procedures.De dossierbeheerder kan ook een bevorderende rol spelen bij het herstellen van de communicatie met de andere ouder en/of het kind. In bepaalde situaties kan aan ouders met een beperkt inkomen financiële of materiële hulp worden geboden.

Tot slot kan Child Focus in het kader van internationale dossiers ook een beroep doen op een uitgebreid netwerk van partners in het buitenland. Child Focus is elke dag, 24 op 24 uur bereikbaar via het noodnummer 116 000, of via 116000@childfocus.org.

Publicaties

Preventiegids internationale kinderontvoeringen België
Preventiegids internationale kinderontvoeringen België

28,30

Guide de prévention relatif à l'enlèvement international d'enfants
Guide de prévention relatif à l'enlèvement international d'enfants

14,15