Auteurs & partners

Steven Van Garsse

Auteurs

Steven Van Garsse
--Steven Van Garsse--

Steven Van Garsse heeft als voormalig (algemeen) manager van het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid een uitzonderlijke ervaring met en expertise in DBFM- en andere PPS-constructies, ESR, publiek management, stads- en gebiedsontwikkelingsprojecten, concessies, overheidsopdrachten, de valorisatie van overheidsgoederen, economisch bestuursrecht en de verzelfstandiging en privatisering van overheidsactiviteiten.

Steven Van Garsse doceert onder meer het basisvak bestuursrecht, het overheidsopdrachtenrecht en het publiekrecht. Hij is lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke redactieraden van tijdschriften en reeksen. In 2014 werd hij in Genève bij de Verenigde Naties aangesteld als Vice Chair van het bureau van het Team of Specialists on PPP van de UNECE.
Steven Van Garsse is verbonden aan de Brusselse balie en Senior partner bij Equator advocaten.
 

Publicaties

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten
Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten

0,00

Handboek Bestuursrecht
Handboek Bestuursrecht

46,23

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen | Print
Publiek-private samenwerking voor lokale besturen | Print

32,08

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer
Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

0,00

Innovatie(f) aanbesteden
Innovatie(f) aanbesteden

0,00

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak (pakket) | Print
Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak (pakket) | Print

198,11

Codex overheidsopdrachten I Editie 2023
Codex overheidsopdrachten I Editie 2023

55,66

Wegwijs overheidsopdrachten, 2e editie l print
Wegwijs overheidsopdrachten, 2e editie l print

46,23

KB Uitvoering l print zonder abonnement
KB Uitvoering l print zonder abonnement

59,43

Duurzame overheidsopdrachten: het gebruik van levenscycluskosten
Duurzame overheidsopdrachten: het gebruik van levenscycluskosten

0,00

Wegwijs overheidsopdrachten - 3e editie
Wegwijs overheidsopdrachten - 3e editie

50,94

Codex overheidsopdrachten | Editie 2024
Codex overheidsopdrachten | Editie 2024

69,81