Auteurs & partners

Team Internationaal VVSG

Auteurs

Team Internationaal VVSG
--Team Internationaal VVSG--

Dat de mondialisering duidelijke effecten heeft op het lokale niveau is een boutade. De wereld is meer en meer zichtbaar in de gemeente en omgekeerd zijn de Vlaamse gemeenten in toenemende mate actief in de wereld.

Dat doen lokale besturen via de volgende beleidsvelden: het Lokaal Mondiaal Beleid geeft binnen de gemeente gestalte aan het principe van de internationale rechtvaardigheid; de stedenbanden vertalen de directe mondiale samenwerking tussen collega's uit verschillende gemeenten, de Europa-werking binnen de gemeenten zoekt Europese inspiratie en financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van lokaal beleid. Sinds de komst van de Agenda 2030, vertalen de lokale overheden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen naar hun gemeentelijk beleid.

Meer info via internationaal@vvsg.be.  

Publicaties

Lokale helden voor globale doelen
Lokale helden voor globale doelen

33,02