Auteurs & partners

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Auteurs

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
--Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen--

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, of kortweg VVH, is de koepelorganisatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen die in Vlaanderen sociale woningen verhuren. Als ledenvereniging ondersteunt VVH de sociale huisvestingsmaatschappijen op verschillende manieren. Ze brengt knowhow en goede voorbeelden samen, faciliteert groepsaankopen, organiseert studiedagen en studiereizen ... Als belangenvereniging werkt VVH beleidsvoorbereidend én remediërend aan het wettelijke kader dat het voor de sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk moet maken om het Vlaamse sociale woonbeleid in de praktijk vorm te geven. Als werkgeversorganisatie vertegenwoordigt VVH haar leden in het Paritair Comité 339. VVH informeert en communiceert duidelijk naar de leden van de organisatie en wie belangstelling heeft voor sociaal wonen in Vlaanderen.

Publicaties

Trots op mijn roots
Trots op mijn roots

28,30