Menu

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en Grondrechten Beleidspraktijk (4)

door Peter Cousaert, Hans Grymonprez, Jolijn De Haene, Zita De Pauw, Imke Pichal, Ilse Holvoet, Kathleen Emmery, Isabel Devriendt , Kurt Peeters

Samenvatting

Deze publicatie is beschikbaar in het abonnement Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid.

Kinderrechten en sociale grondrechten zijn niet meer weg te denken. Regelmatig vormen ze de hoekstenen van een beleid en bieden ze handvatten voor de praktijk. Situaties van onrecht worden eraan afgetoetst en versterken het zoeken naar collectieve antwoorden.

Tegelijkertijd roepen die kaders heel wat vragen op. Niet in het minst hoe beide rechtskaders zich tot elkaar verhouden. Zijn kinderrechten het terrein van jeugdbeleid en jeugdactoren en sociale grondrechten het terrein van lokaal sociaal beleid? Of is er synergie te vinden tussen beide rechtskaders die vorm kan geven aan lokale samenwerkingsverbanden en netwerken? Welke plaats krijgen kinderrechten en grondrechten in lokale praktijken? 

Gezien de veelheid aan thema’s en punten van discussie, leverde dit onderwerp een verscheidenheid aan bijdragen op, gebundeld in twee cahiers. In het eerste cahier lag de focus op het conceptueel, historisch en maatschappelijk duiden van kinderrechten en grondrechten als onderwerp van beleid. In dit tweede nummer worden de kinderrechten en grondrechten geconcretiseerd naar de wijze waarop ze uitvoering krijgen op het kruispunt van beleid en praktijk in reële contexten.

  • Kathleen Emmery (Odisee hogeschool) problematiseert de onduidelijkheden over de definitie, de doelgroep en de doelstellingen van een lokaal gezinsbeleid. Onderzoek wijst op geheel eigen manieren van invullen van dat gezinsbeleid, dat enerzijds steunt op Vlaams beleid met oog op een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid en anderzijds steunt op pionierswerk op lokaal niveau. Emmery pleit voor een en-en-verhaal.
  • In de tweede bijdrage van Isabel Devriendt en Kurt Peeters (Stad Leuven), krijgen we inzicht in de transitiebeweging naar een verhoogde samenwerking met burgers, het middenveld, bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. Ondanks de hoeveelheid aan sociale initiatieven, leidde structurele onderfinanciering, een kluwen aan organisaties en een kloof tussen hulpverleners en gezinnen in armoede naar een vraag tot een aantal omslagen in visie en basisprincipes. Samenwerkingen, regie en netwerken spelen voor hen een sleutelrol in die omslagen.
  • Bataljong vzw neemt de vraag op naar participatie van kinderen en jongeren. Zoals hun missie het stelt, versterkt Bataljong kinderen en jongeren, politici en ambtenaren in het voeren van meer, beter en breder lokaal beleid voor kinderen en jongeren. De vraag is dan hoe een lokaal bestuur via een brede jeugdreflex participatie vorm kan geven.
  • In het uitgeleide staan Peter Cousaert en Hans Grymonprez stil bij de hoge verwachtingen ten aanzien van het verbinden van kinderrechten en grondrechten. Om de spanning tussen grondrechten, kinderrechten en de realiteit waarin heel wat kinderen genoodzaakt opgroeien te verbeteren, roepen ze lokale beleidsmakers op om ‘uit hun kot’ te komen.

Over de auteur(s)

PC

Peter Cousaert

Peter Cousaert is stafmedewerker lokaal sociaal beleid, regie en organisatienetwerken bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG). 

Meer info
HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is docent sociaal werk aan de AP Hogeschool Antwerpen en verbonden als vrijwillig post-doctoraal medewerker aan de Universiteit Gent.  

Meer info
JDH

Jolijn De Haene

Jolijn De Haene is projectcoördinator Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten bij Bataljong vzw.

Meer info
ZDP

Zita De Pauw

Zita De Pauw is stafmedewerker Beleidsparticipatie & Vorming bij Bataljong vzw. 

Meer info
IP

Imke Pichal

Imke Pichal staat in voor de coördinatie kindvriendelijke steden en gemeenten bij Bataljong vzw. 

Meer info
IH

Ilse Holvoet

Ilse Holvoet is beleidsmedewerker breed jeugdbeleid en procesbegeleiding bij Bataljong vzw.

Meer info
KE

Kathleen Emmery

Kathleen Emmery is coördinator kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool). 

Meer info
ID

Isabel Devriendt

Isabel Devriendt is directeur Samenleving bij Stad Leuven. 

Meer info
KP

Kurt Peeters

Kurt Peeters is beleidsadviseur sociale zaken bij stad Leuven. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Peter Cousaert, Hans Grymonprez, Jolijn De Haene, Zita De Pauw, Imke Pichal, Ilse Holvoet, Kathleen Emmery, Isabel Devriendt , Kurt Peeters
Verschijningsdatum: 20-08-2020
Aantal pagina’s: 92
Type Losbladig boek

Ook interessant