Menu

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten. Beleidspraktijk (4)

door Peter Cousaert, Hans Grymonprez, Jolijn De Haene, Zita De Pauw, Imke Pichal, Ilse Holvoet, Kathleen Emmery, Isabel Devriendt , Kurt Peeters

Samenvatting

Kinderrechten en sociale grondrechten zijn niet meer weg te denken. Regelmatig vormen ze de hoekstenen van een beleid en bieden ze handvatten voor de praktijk. Situaties van onrecht worden eraan afgetoetst en versterken het zoeken naar collectieve antwoorden.

Tegelijkertijd roepen die kaders heel wat vragen op. Niet in het minst hoe beide rechtskaders zich tot elkaar verhouden. Zijn kinderrechten het terrein van jeugdbeleid en jeugdactoren en sociale grondrechten het terrein van lokaal sociaal beleid? Of is er synergie te vinden tussen beide rechtskaders die vorm kan geven aan lokale samenwerkingsverbanden en netwerken? Welke plaats krijgen kinderrechten en grondrechten in lokale praktijken? 

Gezien de veelheid aan thema’s en punten van discussie, leverde dat onderwerp een verscheidenheid aan bijdragen op, gebundeld in twee cahiers. In het eerste cahier ligt de focus op het conceptueel, historisch en maatschappelijk duiden van kinderrechten en grondrechten als onderwerp van beleid. In dit tweede nummer worden de kinderrechten en grondrechten geconcretiseerd naar de wijze waarop ze uitvoering krijgen op het kruispunt van beleid en praktijk in reële contexten.

Deze publicatie verschijnt in de reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid.
(Niet apart verkrijgbaar.)

Over de auteur(s)

PC

Peter Cousaert

Peter Cousaert is diensthoofd Samenleven en Beleven bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).   

Meer info
HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid bij de VVSG en gastprofessor aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent.

Meer info
JDH

Jolijn De Haene

Jolijn De Haene is projectcoördinator Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten bij Bataljong vzw.

Meer info
ZDP

Zita De Pauw

Zita De Pauw is stafmedewerker Beleidsparticipatie & Vorming bij Bataljong vzw. 

Meer info
IP

Imke Pichal

Imke Pichal staat in voor de coördinatie kindvriendelijke steden en gemeenten bij Bataljong vzw. 

Meer info
IH

Ilse Holvoet

Ilse Holvoet is beleidsmedewerker breed jeugdbeleid en procesbegeleiding bij Bataljong vzw.

Meer info
KE

Kathleen Emmery

Kathleen Emmery is coördinator kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool). 

Meer info
ID

Isabel Devriendt

Isabel Devriendt is directeur Samenleving bij Stad Leuven. 

Meer info
KP

Kurt Peeters

Kurt Peeters is beleidsadviseur sociale zaken bij stad Leuven. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Peter Cousaert, Hans Grymonprez, Jolijn De Haene, Zita De Pauw, Imke Pichal, Ilse Holvoet, Kathleen Emmery, Isabel Devriendt , Kurt Peeters
Verschijningsdatum: 20-08-2020
Aantal pagina’s: 92
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Van impact naar impactgedreven handelen (6)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Kinderrechten en grondrechten, een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Regie en netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel