Menu

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten | Tweede editie

Verschijnt in de reeks Klachtenmanagement voor openbare besturen

door Frankie Schram

Prijs
54,-
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze publicatie start met een toelichting van de Europese ombudsman, die zeker voor de algemene ombudsdiensten in België, inspirerend was voor de ontwikkeling van hun beoordelingscriteria. Vervolgens besteden we ruim aandacht aan de algemene ombudsdiensten op federaal, Vlaams en Brussels niveau. In volgende hoofdstukken focussen we op sectorale en thema-ombudsdiensten bij de overheid en op lokale ombudsdiensten. Tot slot richten we onze blik op de ombudsfunctie bij ziekenhuizen, gezondheidsberoepen en op het niveau van de geestelijke gezondheidszorg.

Dit boek verschijnt in de reeks Klachtenmanagement voor openbare besturen. Die reeks wil overheden en organisaties die hun relatie met de burger op een degelijke manier willen uitbouwen, ondersteunen.

De inhoud is zowel wetenschappelijk als praktisch van aard. De auteur analyseert en beoordeelt bestaande klachtensystemen. Een aantal praktijkvoorbeelden maken de materie levendig. We gaan op zoek naar de succesfactoren van een goed uitgebouwd klachtenmanagement, rekening houdend met de specificiteit van elke organisatie.

De content is niet alleen bedoeld voor lokale en bovenlokale overheden, elke overheidsgerelateerde organisatie kan het gebruiken in haar relaties met het publiek.
 

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.   Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509043290
ISBN (digitaal): 9782509040848
Verschijningsdatum: 2023-10-30
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten (2023)

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel