Bouwen aan een breed lokaal sociaal beleid (Cahier 11): Inclusief samenleven: lokale besturen als spil bij integratie en inburgering | Zonder abonnement

https://www.politeia.be/web/image/product.template/16064/image_1920?unique=c6ad70e

36,79 € 36.79 EUR 36,79 €

0,00 €

Not Available For Sale

  • Formules

Deze combinatie bestaat niet.

Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Migratie-, integratie- en inburgeringsbeleid wordt gezien als een wicked issue. Met wicked issue verwijst de bestuurskunde naar een beleidsuitdaging die zo complex is dat ze niet kan worden aangepakt binnen één bestuursniveau, noch binnen één beleidsdomein, noch gebruik makend van één beleidsinstrument. Beleid rond wicked issues, zoals rond de integratie van migranten, vereist samenwerking en het voeren van een nietverkokerd beleid. Gedeelde verantwoordelijkheden impliceren ook nevengeschikte en gelijkwaardige relaties tussen al de overheden. Met dit cahier proberen we dit pleidooi kracht bij te zetten.

Al vele decennia zijn lokale besturen een essentiële partner voor het integratiebeleid in Vlaanderen. Het Vlaams integratiebeleid streeft vier doelen na: de zelfstandige en evenredige participatie van personen van buitenlandse herkomst en minderjarige nieuwkomers, de toegankelijkheid van alle voorzieningen voor iedereen en specifiek voor personen van buitenlandse herkomst en minderjarige nieuwkomers, een actief en gedeeld burgerschap van eenieder en tot slot het versterken van sociale samenhang. De Vlaamse overheid verwacht van lokale besturen een geïntegreerde benadering om deze doelen te realiseren.

Los van de initiatieven van de Vlaamse overheid hebben lokale besturen aanzienlijke inspanningen geleverd en blijven ze actief en vernieuwend rond dit thema aan het werk. Lokale besturen hebben echter onvoldoende regie-instrumenten.

Zowel deze problematiek als oplossingen en enkele voorbeelden van initiatieven komen doorheen de vier bijdragen in dit cahier aan bod. 

 

Deze publicatie verschijnt in de reeks Bouwen aan een breed lokaal sociaal beleid.
Coördinatie: Griet Briels en Hans Grymonprez

Product Specificaties

ISBN :
9782509044389
Verschijningsdatum:

29-02-2024


Ook interessant

Codex private veiligheid | 8ste editie

0,00

De functionaris voor gegevensbescherming - vijfde editie

0,00

Handboek Deontologie bij de politiediensten | 2de editie

0,00

Handboek Tucht bij de politiediensten | 8ste editie

0,00

Iedereen Stadsdichter

34,91

Informatie beheren en archiveren: Het beheer van papieren archief, basisprincipes en processen

0,00